´╗┐

Enciclopedia universala

articole cu litera A - pagina 18

AC - enciclopedia universala

AC:  (Automatic Control) - control/comanda automat(a).

Enciclopedia universala: Definitii din categoria articole cu litera A

AC - enciclopedia universala

AC:  Acronim pentru Aer Conditionat. Uneori, in mod impropriu, se foloseste si sinonimul A/C, forma ortografica specifica, de regula, limbii engleze. A/C - Abreviere nerecomandata in limba romana.

Enciclopedia universala: Definitii din categoria articole cu litera A

Academia Catavencu - enciclopedia universala

Academia Catavencu:  (din 1990, initialCatavencu) - saptamanal de moravuri grele, (initial saptamanal incomod) , cu profil satirico-politic si literar. Editor si director fondator poetul Mircea Dinescu. Ulterior si fundatie cu acelasi nume.

Enciclopedia universala: Definitii din categoria articole cu litera A

Academia de Stiinte a Moldovei - enciclopedia universala

Academia de Stiinte a Moldovei:  Infiintata in 1946 ca Baza Moldoveneasca de Cercetari Stiintifice a Academiei de Stiinte a U.R.S.S., transformata in anul 1949 in Filiala Moldoveneasca a Academiei de Stiinte a U.R.S.S. In anii care au urmat au fost intreprinse o serie de masuri pentru crearea bazei tehnico- materiale a Filialei, pregatirea cadrelor stiintifice, formarea directiilor principale de cercetari si perfectionarea modului de organizare a investigatiilor stiintifice. Dezvoltarea si aprofundarea cercetarilor stiintifice erau insotite de perfectionarea structurii organizatorice a Filialei. Prin crearea institutelor de cercetare noi s-a constituit o retea stiintifica academica bine conturata. Actul de constituire a Academiei de Stiinte a Moldovei este datat 2 august 1961. Din momentul fondarii pana la declararea independentei Republicii Moldova (27 august 1991) A.S.M. a fost parte integranta a sistemului academic ex-sovietic, aflandu-se atat in subordonarea Prezidiului Academiei de Stiinte a U.R.S.S., cat si in cea a Consiliului de Ministri al R.S.S.M. Primul presedinte al A.S.M. a fost Iachim Grosul, membru corespondent al A.S. a U.R.S.S., academician al A.S.M., doctor habilitat in stiinte istorice (1961-1976) , fiind urmat de Alexandru Jucenko, membru corespondent al A.S. a U.R.S.S., academician al A.S.M., doctor habilitat in stiinte biologice (1977-1989) si de Andrei Andries, academician al A.S.M., doctor habilitat in stiinte fizice si matematice (din 1989) . In prezent in cadrul A.S.M. isi desfasoara activitatea 6 sectii: Stiinte Matematice si Economice; Stiinte Fizice si Tehnice; Stiinte Biologice, Chimice si Ecologice; Stiinte Agricole; Stiinte Socio- umane si arte; Stiinte Medicale. Acestea includ28 de institute si centre stiintifice ale Academiei. In subordinea Academiei functioneaza Institutul de Arheologie si Etnografie, Institutul de Lingvistica, Institutul de cercetari Interetnice, intreprinderi experimentale si alte structuri stiintifico-tehnologice. Prin intermediul Sectiilor de Stiinte A.S.M. contribuie de asemenea la coordonarea stiintifico- metodica a activitatii de cercetare a institutelor de ramura subordonate autoritatilor administratiei publice centrale. Cercetarile fundamentale si aplicative ale A.S.M. se efectueaza in domeniile: matematica si informatica, fizica teoretica, fizica solidelor, micro- si optoelectronica, procese de transfer in campuri magnetice, procese geofizice si geologice, procese fizice si tehnice in energetica, chimia compusilor, organica si anorganica, chimia analitica si ecologica, chimia teoretica, fiziologie si biochimie, zoologie, microbiologie, botanica, geografie, ecologie, restaurare si utilizare rationala a florei si faunei, fiziologia stresului, genetica, medicina, istorie, lingvistica si literatura, filosofie, sociologie, economie, politologie, arheologie, etnografie, arta etc. Temele si proiectele de cercetare sunt selectate in sistem competitiv, prin concurs. O atentie deosebita se acorda extinderii siaprofundarii relatiilor de colaborare cu universitatile din tara, cu unele ministere si departamente de profil, fiind incheiate acorduri. A.S.M. participa la lucrarile a diferite organisme stiintifice internationale precum UNESCO, Agentia Internationala de Energie Atomica (IAEA) , Comitetul Stiintific NATO etc. A.S.M. este membra a Asociatiei Internationale a Academiilor de Stiinte (IAAS) si a Consiliului International al Asociatiilor Stiintifice (ICSU) . Aceasta structura institutionalapermite - ne referim la spatiul cultural si literar, care constituie subiectul demersului nostru stabilirea de contacte si termeni de comparatie in cadrul proceselor de globalizare, de pastrare a diversitatii si identitatii spatiului cultural moldovenesc, de la formele populare la acelea culte, specializate.

Enciclopedia universala: Definitii din categoria articole cu litera A

« 15 16 17

18

19 20 21 »
«

»
Bijuteria de lux Papillon Construct